Kết quả cuộc họp 9 tiếng giải quyết bức xúc của vợ Xuân Bắc

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: NTHN
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh: NTHN