Kết quả 30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh tại Đà Nẵng

30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: CDC
30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: CDC
30 mẫu bề mặt bao bì thực phẩm đông lạnh Đà Nẵng âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: CDC
Lên top