Kết nối cung-cầu lao động: Ứng dụng công nghệ thông tin là quan trọng nhất

Ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quốc gia về việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Tạ Quang
Ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quốc gia về việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Tạ Quang
Ông Ngô Xuân Liễu - Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm Dịch vụ quốc gia về việc làm (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Tạ Quang
Lên top