Kết luận vụ thượng úy Công an tử vong trong ôtô khóa kín

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.