Kết luận thanh tra việc sử dụng đất ở Phú Yên với hàng loạt sai phạm

Hiện trường một vụ dọn rừng để thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở Sông Hinh. Ảnh: T.X
Hiện trường một vụ dọn rừng để thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở Sông Hinh. Ảnh: T.X
Hiện trường một vụ dọn rừng để thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở Sông Hinh. Ảnh: T.X

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM