Kết luận thanh tra về hàng loạt công trình BT, BOT: Vì sao Hà Nội... im lặng?

Đoạn đường Trần Hữu Dực, nằm trong Dự án tuyến đường nối từ Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (Hà Nội) - công trình BT bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm. Ảnh: HOÀNG NAM
Đoạn đường Trần Hữu Dực, nằm trong Dự án tuyến đường nối từ Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (Hà Nội) - công trình BT bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm. Ảnh: HOÀNG NAM
Đoạn đường Trần Hữu Dực, nằm trong Dự án tuyến đường nối từ Lê Đức Thọ đến khu đô thị mới Xuân Phương (Hà Nội) - công trình BT bị Thanh tra Chính phủ kết luận có sai phạm. Ảnh: HOÀNG NAM

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM