Kết luận thanh tra "làm khó", Chủ tịch tỉnh đề nghị làm rõ

Một tuyến đường đã được cấp "bìa đỏ" phần đất nhà nước quản lý nằm ngay mặt tiền, Thanh tra đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu ( Ảnh Nhật Hồ)
Một tuyến đường đã được cấp "bìa đỏ" phần đất nhà nước quản lý nằm ngay mặt tiền, Thanh tra đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu ( Ảnh Nhật Hồ)
Một tuyến đường đã được cấp "bìa đỏ" phần đất nhà nước quản lý nằm ngay mặt tiền, Thanh tra đề nghị trả lại hiện trạng ban đầu ( Ảnh Nhật Hồ)
Lên top