Kẹp giữa 2 thủy điện, vẫn không có điện dùng

Người dân xã  Mỏ Vàng, huyện Văn Yên (Yên Bái) mong ngóng được sử dụng điện lưới quốc gia.
Người dân xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên (Yên Bái) mong ngóng được sử dụng điện lưới quốc gia.
Người dân xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên (Yên Bái) mong ngóng được sử dụng điện lưới quốc gia.
Lên top