Kéo dài thời gian cách ly để đợi kết quả xét nghiệm COVID-19

Người dân tại tỉnh Quảng Trị hoàn thành thời gian cách ly được đưa về nhà. Ảnh: Xuân Diện.
Người dân tại tỉnh Quảng Trị hoàn thành thời gian cách ly được đưa về nhà. Ảnh: Xuân Diện.
Người dân tại tỉnh Quảng Trị hoàn thành thời gian cách ly được đưa về nhà. Ảnh: Xuân Diện.
Lên top