Kênh thoát nước trong vùng lõi Di sản Tràng An bị xâm phạm

Nhiều đoạn bị san lấp, lấn chiếm dài hàng 100m. Ảnh: DIỆU ANH
Nhiều đoạn bị san lấp, lấn chiếm dài hàng 100m. Ảnh: DIỆU ANH
Nhiều đoạn bị san lấp, lấn chiếm dài hàng 100m. Ảnh: DIỆU ANH
Lên top