Kênh mới có 631.000 đăng ký của Dương Minh Tuyền bị xóa vì chia sẻ clip bạo lực

Lên top