Kè biển 80 tỉ "tan tác", hư hỏng chủ yếu do nguyên nhân... khách quan

Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan có chiều dài 2.380 m với tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng.
Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan có chiều dài 2.380 m với tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng.
Công trình kè chống xói lở bờ biển Tam Quan có chiều dài 2.380 m với tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng.
Lên top