Kè bằng bêtông cỡ lớn: Đừng biến Hồ Gươm thành hồ chứa nước

Để thay thế toàn bộ bờ kè đá quanh hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp nghiêm trọng, Hà Nội cho thí điểm kè những khối bêtông nặng khoảng 2 tấn, dài 1m này ở hồ Trúc Bạch. Ảnh PV
Để thay thế toàn bộ bờ kè đá quanh hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp nghiêm trọng, Hà Nội cho thí điểm kè những khối bêtông nặng khoảng 2 tấn, dài 1m này ở hồ Trúc Bạch. Ảnh PV
Để thay thế toàn bộ bờ kè đá quanh hồ Hoàn Kiếm đang bị xuống cấp nghiêm trọng, Hà Nội cho thí điểm kè những khối bêtông nặng khoảng 2 tấn, dài 1m này ở hồ Trúc Bạch. Ảnh PV
Lên top