Jang Kều “Nhà chống lũ”: Chảy đi, như sông!

Jang Kều - Phạm Thị Hương Giang. Ảnh: NVCC
Jang Kều - Phạm Thị Hương Giang. Ảnh: NVCC
Jang Kều - Phạm Thị Hương Giang. Ảnh: NVCC
Lên top