Hy hữu, học sinh lớp 6 bị trụ đỡ sào nhảy cao cắm vào đầu

Nam sinh lớp 6 bị cây trụ đỡ thanh sào nhảy cao cắm vào đầu trong giờ thể dục - ảnh CTV
Nam sinh lớp 6 bị cây trụ đỡ thanh sào nhảy cao cắm vào đầu trong giờ thể dục - ảnh CTV
Nam sinh lớp 6 bị cây trụ đỡ thanh sào nhảy cao cắm vào đầu trong giờ thể dục - ảnh CTV
Lên top