Hy hữu đi tìm mộ liệt sĩ, tìm được .... người còn sống

Ông Bình (thứ 2 bên trái) là trường hợp hy hữu liệt sĩ sống sót trở về bên gia đình sau 26 năm đã báo tử. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Bình (thứ 2 bên trái) là trường hợp hy hữu liệt sĩ sống sót trở về bên gia đình sau 26 năm đã báo tử. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Bình (thứ 2 bên trái) là trường hợp hy hữu liệt sĩ sống sót trở về bên gia đình sau 26 năm đã báo tử. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top