Hy hữu cảnh 3 vòi rồng xuất hiện trên biển Nha Trang

Vòi rồng xuất hiện trên biển Nha Trang. Ảnh Nguyễn Thành Dương
Vòi rồng xuất hiện trên biển Nha Trang. Ảnh Nguyễn Thành Dương
Vòi rồng xuất hiện trên biển Nha Trang. Ảnh Nguyễn Thành Dương
Lên top