Huyện Tiên Lãng bác thông tin giáo viên mầm non bắn dây chun vào người trẻ

Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên. Ảnh ĐL
Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên. Ảnh ĐL
Trường mầm non Hoa Trạng Nguyên. Ảnh ĐL
Lên top