Huyện Thạch Thất (Hà Nội): Kiểm điểm trách nhiệm trong vụ cưỡng chế ngày 24 Tết