Huyện Sóc Sơn báo cáo 555 công trình vi phạm, thanh tra phát hiện 797

Đất rừng phòng hộ Sóc Sơn có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Văn Thắng.
Đất rừng phòng hộ Sóc Sơn có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Văn Thắng.
Đất rừng phòng hộ Sóc Sơn có nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Văn Thắng.
Lên top