Huyện Phước Sơn - Quảng Nam sơ tán 110 hộ dân vùng sạt lở để phòng bão số 5

Đoạn đường từ xã Phước Thành qua xã Phước Lộc bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Chung
Đoạn đường từ xã Phước Thành qua xã Phước Lộc bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Chung
Đoạn đường từ xã Phước Thành qua xã Phước Lộc bị hư hỏng nặng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top