Huyện NTM đầu tiên ở Quảng Trị đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Huyện Cam Lộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hưng Thơ.
Huyện Cam Lộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hưng Thơ.
Huyện Cam Lộ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top