Huyện nông thôn mới Phước Long kỷ niệm 20 năm thành lập

Huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (ảnh Nhật Hồ)
Huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (ảnh Nhật Hồ)
Huyện nông thôn mới Phước Long, Bạc Liêu long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập (ảnh Nhật Hồ)
Lên top