Huyện Ninh Hải phản hồi sự việc "tiền là những mặt hàng không cần thiết"

Chốt kiểm soát đường Trường Chinh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Chốt kiểm soát đường Trường Chinh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Chốt kiểm soát đường Trường Chinh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tuấn Kiệt.
Lên top