Huyện nghèo rót 14 tỉ đồng xây tượng đài: Góp ngân sách từng năm để xây dựng

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức gần tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Chung
Tượng đài chiến thắng Khâm Đức gần tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Chung
Tượng đài chiến thắng Khâm Đức gần tuyến đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top