Huyện nghèo ở Đắk Lắk tổ chức kêu gọi đầu tư các dự án đến 4.000 tỉ đồng

Lên top