Huyện Mỹ Đức chỉ cho bán hàng mang về, tạm dừng dịch vụ cắt tóc, gội đầu

Huyện Mỹ Đức đã lập chốt cách ly y tế thôn Kênh Đào (xã An Mỹ) để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TG
Huyện Mỹ Đức đã lập chốt cách ly y tế thôn Kênh Đào (xã An Mỹ) để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TG
Huyện Mỹ Đức đã lập chốt cách ly y tế thôn Kênh Đào (xã An Mỹ) để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TG
Lên top