Huyện Lệ Thủy yêu cầu rà soát, báo cáo việc cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên

Thủy Tiên rút tiền tại ngân hàng để trao cho người dân tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Thủy Tiên rút tiền tại ngân hàng để trao cho người dân tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Thủy Tiên rút tiền tại ngân hàng để trao cho người dân tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Lên top