Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) chuyển từ cách ly sang giãn cách xã hội

Chuyển từ cách ly sang giãn cách xã hội, các địa phương vẫn tuân thủ nguyên tắc chống dịch COVID-19 theo quy định. Ảnh: Trịnh Lan
Chuyển từ cách ly sang giãn cách xã hội, các địa phương vẫn tuân thủ nguyên tắc chống dịch COVID-19 theo quy định. Ảnh: Trịnh Lan
Chuyển từ cách ly sang giãn cách xã hội, các địa phương vẫn tuân thủ nguyên tắc chống dịch COVID-19 theo quy định. Ảnh: Trịnh Lan
Lên top