Huyện Krông Pắk phản hồi về bằng cấp 3 của Trưởng phòng Nội vụ

Huyện Krông Pắk giải thích, Sở GDĐT Thanh Hóa đã nhầm lẫn khi viết tên ông Trần Hữu Thái thành Nguyễn Hữu Thái. Ảnh: HL
Huyện Krông Pắk giải thích, Sở GDĐT Thanh Hóa đã nhầm lẫn khi viết tên ông Trần Hữu Thái thành Nguyễn Hữu Thái. Ảnh: HL
Huyện Krông Pắk giải thích, Sở GDĐT Thanh Hóa đã nhầm lẫn khi viết tên ông Trần Hữu Thái thành Nguyễn Hữu Thái. Ảnh: HL
Lên top