Huyện Hương Khê dừng hoạt động không thiết yếu tại 5 xã, thị trấn

Lập chốt phong tỏa phòng chống COVID-19 tại xã Hương Trà. Ảnh: TT.
Lập chốt phong tỏa phòng chống COVID-19 tại xã Hương Trà. Ảnh: TT.
Lập chốt phong tỏa phòng chống COVID-19 tại xã Hương Trà. Ảnh: TT.
Lên top