Huyện Đức Thọ trao hỗ trợ vật tư y tế phòng COVID-19 cho huyện Nam Đàn

Huyện Đức Thọ hỗ trợ tiền và vật tư y tế cho huyện Nam Đàn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐT.
Huyện Đức Thọ hỗ trợ tiền và vật tư y tế cho huyện Nam Đàn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐT.
Huyện Đức Thọ hỗ trợ tiền và vật tư y tế cho huyện Nam Đàn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐT.
Lên top