Huyện đầu tiên của tỉnh Long An thực hiện xóa nhà tạm, dột nát

Huyện Cần Giuộc thực hiện tốt xã hội hóa xây nhà cho hộ nghèo. Ảnh: K.Q
Huyện Cần Giuộc thực hiện tốt xã hội hóa xây nhà cho hộ nghèo. Ảnh: K.Q
Huyện Cần Giuộc thực hiện tốt xã hội hóa xây nhà cho hộ nghèo. Ảnh: K.Q
Lên top