Huyện đảo Trường Sa đang căng mình ứng phó sóng lớn, gió giật cấp 11

Hàng trăm tàu thuyền đang được chằng chống tại các âu tàu tại huyện đảo Trường Sa trước khi bão số 6 đi qua. Ảnh:T.S
Hàng trăm tàu thuyền đang được chằng chống tại các âu tàu tại huyện đảo Trường Sa trước khi bão số 6 đi qua. Ảnh:T.S
Hàng trăm tàu thuyền đang được chằng chống tại các âu tàu tại huyện đảo Trường Sa trước khi bão số 6 đi qua. Ảnh:T.S
Lên top