Huyện đảo Lý Sơn trữ lương thực ứng phó bão số 6 - Nakri

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top