Huyện đảo Lý Sơn: 70% nhà tốc mái, dân vào cảnh màn trời chiếu đất sau bão

Khoảng 1.000 nhà dân trên huyện đảo Lý Sơn bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hữu Long
Khoảng 1.000 nhà dân trên huyện đảo Lý Sơn bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hữu Long
Khoảng 1.000 nhà dân trên huyện đảo Lý Sơn bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hữu Long
Lên top