Huyện đảo Cô Tô có điện trở lại

Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô. Ảnh: Nguyễn Hùng