Huyện công nghiệp nằm cạnh TPHCM căng mình phòng dịch COVID-19

Các chốt kiểm dịch kiểm tra chặt chẽ xe và người vào huyện Đức Hòa. Ảnh: L.A
Các chốt kiểm dịch kiểm tra chặt chẽ xe và người vào huyện Đức Hòa. Ảnh: L.A
Các chốt kiểm dịch kiểm tra chặt chẽ xe và người vào huyện Đức Hòa. Ảnh: L.A
Lên top