Huyện A Lưới có gần 500 con trâu, bò chết rét

Lên top