Hủy thầu cao tốc Bắc - Nam đoạn Quốc lộ 45-Nghi Sơn

Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh HH
Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh HH
Cao tốc Bắc - Nam. Ảnh HH
Lên top