Hủy kết quả đấu giá 128 lô đất do vợ chồng Đường Nhuệ rao bán

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký quyết định hủy kết quả đấu giá 128 lô đất mà vợ chồng Đường Nhuệ từng rao bán. Ảnh MC
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký quyết định hủy kết quả đấu giá 128 lô đất mà vợ chồng Đường Nhuệ từng rao bán. Ảnh MC
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ký quyết định hủy kết quả đấu giá 128 lô đất mà vợ chồng Đường Nhuệ từng rao bán. Ảnh MC
Lên top