Huy động trên 200 đơn vị máu từ chương trình Tuần lễ hồng EVN

Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: HL
Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: HL
Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: HL
Lên top