Huy động nguồn lực, sẵn sàng hộ đê, chống lũ mùa bão 2020

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng Chống Thiên tai Trần Quang Hoài trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống lụt tại khu vực đê sông Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Hà
Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng Chống Thiên tai Trần Quang Hoài trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống lụt tại khu vực đê sông Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Hà
Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng Chống Thiên tai Trần Quang Hoài trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống lụt tại khu vực đê sông Bùi (Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Ngọc Hà
Lên top