Huy động lực lượng "khủng" để tẩy độc thuỷ ngân tại Công ty Rạng Đông

Các công nhân của Công ty Urenco 10 tiến hành lắp ráp các thiết bị.
Các công nhân của Công ty Urenco 10 tiến hành lắp ráp các thiết bị.
Các công nhân của Công ty Urenco 10 tiến hành lắp ráp các thiết bị.
Lên top