Huy động học sinh đóng tiền xây dựng để được công nhận nông thôn mới

Xã Phú Xuân yêu cầu các gia đình có con em theo học từ bậc Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã đóng 500.000 đồng/em. Ảnh: LX
Xã Phú Xuân yêu cầu các gia đình có con em theo học từ bậc Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã đóng 500.000 đồng/em. Ảnh: LX
Xã Phú Xuân yêu cầu các gia đình có con em theo học từ bậc Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã đóng 500.000 đồng/em. Ảnh: LX
Lên top