Huy động hệ thống chính trị cùng phát triển BHXH tự nguyện

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Nguồn: BHXHBG
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Nguồn: BHXHBG
Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Nguồn: BHXHBG
Lên top