Huy động hàng trăm cảnh sát đưa các học viên cai nghiện trở về trại