Huy động hàng hóa, nông sản hỗ trợ công nhân nghèo tại TPHCM

Các doanh  nghiệp hưởng ứng hỗ trợ nông sản, thực phẩm cho lao động nghèo tại TPHCM. Ảnh: Cao Trần
Các doanh nghiệp hưởng ứng hỗ trợ nông sản, thực phẩm cho lao động nghèo tại TPHCM. Ảnh: Cao Trần
Các doanh nghiệp hưởng ứng hỗ trợ nông sản, thực phẩm cho lao động nghèo tại TPHCM. Ảnh: Cao Trần
Lên top