Huy động gần 60.000 nhân sự, 5.000 phương tiện thủy ứng phó bão số 7

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức họp trực tuyến ứng phó với bão số 7. Ảnh: Ngọc Hà
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức họp trực tuyến ứng phó với bão số 7. Ảnh: Ngọc Hà
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức họp trực tuyến ứng phó với bão số 7. Ảnh: Ngọc Hà
Lên top