Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Huy động cảnh sát cơ động trực chiến ngày BOT Biên Hòa thu phí trở lại

Nhiều lực lượng công an, cảnh sát được huy động
Nhiều lực lượng công an, cảnh sát được huy động